ING
Home / Jeugdopleiding / Jeugdnieuws / Informatie over het Jeugdsportfonds

Informatie over het Jeugdsportfonds

Alle kinderen moeten kunnen sporten! Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

WAAROM IS HET JEUGDSPORTFONDS NODIG?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 423.000 kinderen (bron: SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Zo’n 150.000 kinderen uit deze groep kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2015 heeft het Jeugdsportfonds 42.813 kinderen een sportkans geboden.

SPORTEN IS GEZOND

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen.

Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan, zoals we allemaal weten: overgewicht is een groeiend probleem in Nederland.

Aanvragen

Medewerkers van sportclubs kunnen zelf geen aanvraag voor een bijdrage doen, dat doen de intermediars.

Als ouders vragen hebben, dan kunnen ze terecht bij een organisatie waar ze al contact mee hebben, die kunnen dus de aanvraag doen. Zoals de gemeente, (school)  maatschappelijk werk, stichting leergeld, Juvent, Intervence, Vluchtelingenwerk, enz.

Als men het echt niet weet, dan kan men altijd contact opnemen met coördinator Zeeland, Dennis PLantinga en zoekt hij samen met u een organisatie die de aanvraag kan verzorgen.

Voor meer info zie https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/zeeland/

Pupil van de week

  Melvin van Bloppoel

ING

© Copyright VV GOES 2015

Website door: Universe Media Logo Universe Media