ING
Home / Clubinfo / Van het bestuur / Nieuwbouwplannen en de voorzitter herkozen.

Nieuwbouwplannen en de voorzitter herkozen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V. GOES 

GAAT AKKOORD MET NIEUWBOUWPLANNEN VAN HET BESTUUR

De Algemene Ledenvergadering is op donderdag 16 februari jl. unaniem akkoord gegaan met de nieuwbouwplannen van het Bestuur. 

Fase drie, het laatste deel van Masterplan Het Schenge waarmee de Gemeente Goes een complete remake van Sportpark Het Schenge realiseert, houdt voor de V.V. GOES o.m. de sloop in van een viertal kleedlokalen en twee bergingsruimten.

Het Bestuur wil van deze gelegenheid gebruik maken om een Clubgebouw te realiseren dat voldoet aan de eisen van de toekomst. Een bouwcommissie heeft daartoe een plan van eisen opgesteld, op basis waarvan zij in samenwerking met Architecten Buro SALT in Goes, nieuwbouwplannen voor een uitbreiding heeft ontwikkeld waarin o.a. zijn voorzien vijf kleedlokalen voor spelers, een kleedruimte voor het arbitrale trio, een commissiekamer annex wedstrijdsecretariaat, een fysiotherapie c.q. verzorgingsruimte  en twee bergingsruimten, één voor trainingsmaterialen en één voor de bewassing en de opslag van de wedstrijdkleding van de diverse teams.    

De aanvang van de nieuwbouw is voorzien voor begin april a.s. en de oplevering zal plaats vinden vóór aanvang van het nieuwe seizoen 2017-2018. 

Het Bestuur is vanzelfsprekend uitermate ingenomen met het feit dat de Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met haar voorstel. 

HENK ZWARTELÉ DOOR ALGEMENE LEDENVERGADERING 

HERKOZEN ALS VOORZITTER VAN DE V.V. GOES.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 16 februari jl. is aftredend voorzitter Henk Zwartelé unaniem voor een termijn van twee jaar herkozen. 

Hij dankte de vergadering voor het wederom in hem gestelde vertrouwen en zegde toe alles in het werk te zullen stellen om voor de V.V. GOES  relevante zaken, zowel in organisatorisch als in sportief opzicht, mee te helpen verwezenlijken.

Henk H.M. Zwartelé

Voorzitter V.V. GOES 

Pupil van de week

  Melvin van Bloppoel

ING

© Copyright VV GOES 2015

Website door: Universe Media Logo Universe Media