ING
Home / Clubinfo / Van het bestuur / Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering donderdag 16 februari 2017

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering donderdag 16 februari 2017

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING OP DONDERDAG 16 FEBRUARI 2017

Het bestuur van de voetbalvereniging G.O.E.S. nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op donderdag 16 februari 2017 in het clubgebouw, aanvang 19.30 uur.

Belangrijkste agendapunt van deze vergadering is de presentatie van de nieuwbouwplannen waarvoor de definitieve goedkeuring van de leden zal worden gevraagd.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststelling van de agenda

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 25 februari 2015

4. Mededelingen en ingekomen stukken

5. Financiële Jaarverslagen seizoen 2014-2015 en seizoen 2015-2016

6. Verslag Kascommissie

7. Verkiezing leden Kascommissie

8. Vaststelling contributie

9. Vaststellen Begroting seizoen 2016-2017 en seizoen 2017-2018

10. Stand van zaken Jeugdopleiding vv G.O.E.S.

11. Presentatie en besluitvorming nieuwbouw

12. Bestuursverkiezing en vaststelling rooster van aftredende bestuursleden

      Aftredend is voorzitter Henk Zwartelé

      Het bestuur stelt voor dhr. Zwartelé te herbenoemen als voorzitter

      voor een periode van twee jaar, zijnde het restant van zijn huidige zittingsperiode,

      waarvan inmiddeels één jaar is verstreken.

      Tegenkandidaten kunnen zich melden of kunnen gemeld worden

      tot aanvang van de vergaderig.

13. Rondvraag

14. Sluiting

Het bestuur.

Pupil van de week

  Melvin van Bloppoel

ING

© Copyright VV GOES 2015

Website door: Universe Media Logo Universe Media