ING
Home / Clubinfo / Van het bestuur / VOETBALVERENIGING GOES MOET IN DE HOOFDKLASSE AAN DE BAK

VOETBALVERENIGING GOES MOET IN DE HOOFDKLASSE AAN DE BAK

Goes , 9 oktober 2017 .

De afgelopen week is de presentatiegids van de Business Club Goes  voor het a.s. seizoen 2017-2018 verschenen . Aangezien daarin  door het Bestuur van de Business Club , om hen moverende redenen ,

kennelijk géén podium was voorzien voor een voorbeschouwing aan de vooravond van het nieuwe seizoen door het Hoofdbestuur van de Vereniging , willen wij onze leden en overige geïnteresseerden , middels een samenvatting van een interview met voorzitter Henk Zwartelé  , wat reeds in september jl. in De Bode is gepubliceerd  , de visie van het Bestuur in deze niet onthouden .

Het Bestuur van de V.V. GOES ,

Voor deze Henk H.M. Zwartelé .

 

VOETBALVERENIGING GOES MOET IN DE HOOFDKLASSE AAN DE BAK .

RECENTE HISTORIE :

V.V. GOES , opgericht in 1895 , en met de eerbiedwaardige leeftijd van 122 jaar ! , de oudste voetbalvereniging van Zeeland , promoveerde vorig seizoen terug naar de

Hoofdklasse van het Zondag – amateurvoetbal . Volgens voorzitter Henk Zwartelé is het de sportieve doelstelling van GOES , die binnen de vereniging breed wordt gedragen , om op termijn uit te groeien tot een stabiele Hoofdklasser .Zwartelé is met recht trots op zijn vereniging . Toen hij negen jaar geleden aantrad speelde GOES in de derde klas van het Zondag –amateurvoetbal en is er gezamenlijk besloten om deze , in vele ogen destijds slapende reus , zodanig te gaan wekken dat binnen vijf jaar de eerste klas zou zijn bereikt . In 2013 echter werd tot veler verrassing , voor de eerste keer in de lange historie , met de inzet van velen , met een prima selectie en onder de deskundige leiding van toenmalig trainer Gérard de Nooijer , reeds de Hoofdklasse bereikt ! .

Na een verblijf van slechts twee jaar op dit niveau volgde helaas , achteraf gezien wellicht onnodig , reeds degradatie . Vorig seizoen echter werd , na een verblijf van drie jaar in de eerste klas , voor de tweede

keer het beoogde doel weer bereikt .

LIJFSBEHOIUD :

Gegeven de sportieve doelstelling om in de toekomst uit te groeien tot een stabiele Hoofdklasser is lijfsbehoud in het a.s. seizoen 2017/2018 vanzelfsprekend een eerste vereiste .

Gezien het hoge sportieve niveau zal GOES derhalve flink aan de bak moeten .

Maar zegt Zwartelé : De verwachtingen voor dit seizoen zijn positief gestemd . De organisatie staat . We beschikken over een prima selectie opgebouwd uit een mix van ervaren – en talentvolle

jonge spelers , die zich onder deskundige leiding bij ons verder kunnen ontwikkelen en die we voor een langere tijd aan ons hopen te kunnen binden . Met Rogier Veenstra hebben we voor het a.s. seizoen een jonge talentvolle bevlogen trainer aangetrokken die bij ons , samen met zijn staf , de gelegenheid krijgt te laten zien over welke kwaliteiten hij volgens ons beschikt . Echter : Uit ervaring wijs geworden waarschuwt Zwartelé echter voor het dreigende gevaar dat volgens hem altijd op de loer ligt als het gaat om de goede balans tussen de snelheid waarmee sportief succes wordt behaald en de mate waarin een vereniging zich als geheel organisatorisch ontwikkelt .

VOORWAARDEN :

Keiharde voorwaarde om op termijn met succes uit te groeien tot een stabiele Hoofdklasser is volgens de voorzitter dat het Bestuur , de Technische Commissie , de Business Club Goes ,

en de Jeugdopleiding zich zelf en elkaar inspanningsverplichtingen opleggen . Zo is op dit moment de nieuwbouw begonnen voor een aanzienlijke uitbreiding van het Clubgebouw , bestaande uit vier nieuwe kleedlokalen , een kleedruimte voor het arbitrale trio , een wedstrijdsecretariaat , een fysio – annex verzorgingsruimte , en bergingen voor kleding en materiaal . Is de Technische Commissie verantwoordelijk voor de formatie van een kwalitatief Hoofdklasse waardige selectie , Is het de taak van de Business Club Goes om middels sponsorwerving het daarvoor vereiste budget te generen , En moet de Jeugdopleiding zich zodanig gaan ontwikkelen dat in de toekomst eigen jeugdspelers aan de selectie kunnen worden toegevoegd .

Voorwaar geen sinecure .

Toch is Zwartelé ervan overtuigd dat wat dit betreft alle neuzen bij de V.V. GOES dezelfde kant op wijzen en dat onder het verenigingsmotto : “ Gezamenlijk Opwaarts Eendrachtig Sterk “ de sportieve toekomst er florissant uitziet .

Henk H.M. Zwartelé .

Voorzitter V.V. GOES .

Pupil van de week

  Melvin van Bloppoel

ING

© Copyright VV GOES 2015

Website door: Universe Media Logo Universe Media