ING

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Beste Leden, 

Het bestuur van de voetbalvereniging "G.O.E.S." nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering is op maandag 16 december 2019 aanvang 19:30 uur in het clubgebouw van de v.v. G.O.E.S. 

Agenda: 
  1. Opening 
  2. Vaststelling agenda 
  3. Mededelingen en ingekomen stukken 
  4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 september 2018 
  5. Notulen van de buitengewone Algemene Ledenvergadering van 13 februari 2019 
  6. Financieel jaarverslag 2018-2019 
  7. Verslag Kascommissie 
  8. Verkiezing leden Kascommissie 
  9. Vaststellen begroting seizoen 2019-2020 
10. Stand van zaken Jeugdopleiding v.v. G.O.E.S. 
11. Stand van zaken Senioren 
12. Voordracht bestuur: Lid van Verdiensten 
13. Toelichtingbestuur mutaties: Robin Lock gestopt als secretaris, Jos Smits gestopt als voorzitter en André de Koning stopt per 1 maart 2020 
14. Verlichting 
15. W.v.t.k. 
16. Rondvraag 
17. Sluiting 

Graag tot volgende week maandag. 

Met vriendelijke groet, 

André de Koning 
Penningmeester v.v. G.O.E.S. 
Tel: 0113 - 220865 
E-mail: adekoning@zeelandnet.nl

Highlights

Pupil van de week

ING

© Copyright VV GOES 2004 - 2020

Website door: De Punder Media Logo De Punder Media