ING

Gegevens van kind en ouder binnen Voetbal.nl

VOETBAL.NL

Gegevens van kind en ouder binnen Voetbal.nl

Kinderen tot 16 jaar kunnen hun persoonsgegevens binnen Voetbal.nl niet meer zelf beheren. Willen zij die wel aanpassen? Dan zijn de ouders/verzorgers daar voortaan de aangewezen personen voor.                         

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Die stelt dat kinderen tot 16 jaar niet zelf mogen aangeven of zij met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform. Voetbal.nl heeft ervoor gekozen om deze beslissing voortaan te leggen bij de ouders/verzorgers. Daardoor is een aantal zaken binnen Voetbal.nl en Sportlink Club veranderd. We leggen deze kort uit:

Jonger dan 16 jaar: wel inzien, niet wijzigen

Binnen Voetbal.nl wordt er gekeken naar het e-mailadres van het lid om te herkennen of deze in een bepaald team actief is. Voetballende leden die jonger zijn dan 16 jaar kunnen vanaf nu niet meer zelf hun eigen privacygevoelige gegevens beheren in de Voetbal.nl app en website. Zij kunnen die wél inzien, maar niet meer wijzigen. Nieuwe leden zullen niet met naam en foto zichtbaar zijn binnen Voetbal.nl, tenzij dit wordt aangepast.

Ouders: gegevens beheren voor het kind

Ouders hebben voortaan de mogelijkheid om de gegevens van hun kind te beheren, als die met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen Voetbal.nl. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Player-of-the-Match functie. Ouders kunnen de volgende gegevens beheren: 

Het betreft de volgende gegevens die een ouder kan beheren en een kind (jonger dan 16 jaar) niet:

Spelerspasfoto

  • Adresgegegvens
  • Telefoonnummer(s)
  • Zichtbaarheid op Voetbal.nl
  • E-mailvoorkeuren

Als de ouder zelf ook lid is van de KNVB, dan kan hij/zij de keuze maken voor wie hij/zij de gegevens wenst aan te passen, zichzelf of zijn/haar kind.

Juiste vastlegging binnen Sportlink

Om ervoor te zorgen dat kind en ouder op een juiste manier Voetbal.nl kunnen gebruiken, bieden we een aantal tips.

Primair e-mailadres

Ouders die van mening zijn dat hun kind zijn/haar eigen Voetbal.nl-account mag gebruiken, adviseren wij bij de lidgegevens van het kind het e-mailadres van de ouder/verzorger op te nemen. Hierdoor kan de ouder Voetbal.nl namens het kind gebruiken om bijvoorbeeld de aanwezigheid in te vullen.

Indien het kind oud genoeg wordt geacht om de app zelfstandig te gebruiken, kan men ervoor kiezen het e-mailadres van het kind zelf in te vullen. Is het kind jonger dan 16 jaar? Dan kan het nog niet zijn/haar eigen gegevens aanpassen (zie uitleg hierboven).

Contactgegevens ouder/verzorger

Zolang het kind jonger is dan 16 jaar dient bij de 'contactgegevens ouder' het e-mailadres van de ouder/verzorger ingevuld te zijn. Hierdoor behouden ouders de regie over de persoonsgegevens van het kind.

Meerdere voetballende kinderen?

Wie meerdere voetballende kinderen heeft die jonger dan 16 jaar zijn,  wordt geadviseerd bij elk kind hetzelfde e-mailadres van de ouder/verzorger te gebruiken. Hierdoor is er binnen Voetbal.nl makkelijk te wisselen tussen elk kind en kan er vanuit één account gegevens van elk kind beheerd worden.

Wijziging van e-mailadres doorgeven

Ben je lid van de KNVB, maar word je niet als zodanig herkend in Voetbal.nl? Dan kan het zijn dat je onder een ander e-mailadres bekend bent bij de vereniging. Om dit e-mailadres te laten wijzigen, dien je contact op te nemen met de ledenadministratie van de eigen vereniging.

Highlights

Pupil van de week

ING

© Copyright VV GOES 2004 - 2020

Website door: De Punder Media Logo De Punder Media