• Beste Leden, 

  Uitnodiging voor ingelaste Algemene Ledenvergadering 24 maart aanvang 19:15 uur 

  In de Algemene Ledenvergadering van 10 maart j.l. heeft als agendapunt 6 de (beperkte) statutenwijziging op de agenda gestaan. 
  De plv-voorzitter heeft uitgebreid uitleg gedaan over de gedane aanpassing maar heeft ook geconstateerd dat het formele 
  aantal leden dat deze wijziging moet goedkeuren (quoten 2/3 van alle leden) niet aanwezig was. 

  Conform statuten wordt dan ook op  24 maart om 19:15 uur een korte Algemene Ledenvergadering georganiseerd met slechts één 
  agendapunt: goedkeuring van de statuten. 

  Degenen die bij deze digitale bijeenkomst aanwezig willen zijn worden verzocht zich aan te melden voor 19 maart a.s. 
  Aanmelding geschiedt door een email te sturen naar:  secretaris@vvgoes.nl 
  De vergaderlink en de korte agenda wordt dan naar u gestuurd. 

  Let op: er worden geen andere agendapunten besproken c.q. geagendeerd. 
  Het kan zijn dat, indien er geen vragen zijn, deze ingelaste Algemene Ledenvergadering, binnen enkele minuten weer is afgelopen. 
  Dit ter informatie. 

  Het Bestuur