ING

Drank- en horecawet

Regels DRANK EN HORECAWET

Met ingang van 1 januari 2014 is de Drank- en horecawet, die ook op de v.v. G.O.E.S. van toepassing is, gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2014 is de leeftijd waarop alcoholhoudende drank aan jongeren mag worden verkocht omhoog van 16 naar 18 jaar. Ook het nuttigen van alcohol door jongeren onder de 18 jaar is dan verboden. Wat verder verandert is dat het toezicht op de naleving van de wet geheel bij de gemeente komt te liggen. De gemeenten krijgen meer bevoegdheden op het gebied van regelgeving en handhaving. Gemeenten worden verplicht voor para-commerciële instellingen (o.a. sport- en andere verenigingen) een verordening op te stellen waarin onder andere de dagen en tijdstippen van alcoholverkoop worden vastgelegd èn gecontroleerd kunnen worden.

Highlights

Pupil van de week

ING

© Copyright VV GOES 2004 - 2020

Website door: De Punder Media Logo De Punder Media