ING

Oplevering nieuwbouw

TOESPRAAK VAN VOORZITTER HENK ZWARTELÉ VOOR DE GENODIGDEN BIJ DE OPLEVERING VAN DE NIEUWBOUW OP VRIJDAG 15 DECEMBER 2017 . 

Dames en Heren,  

Nadat toenmalig wethouder Jo Annes de Bat ons bijna drie jaar geleden, in januari 2015, had geïnformeerd over het destijds voorgenomen Gemeentelijk Masterplan Het Schenge, en ons de specifieke consequenties daarvan voor onze vereniging had medegedeeld, na vele inspraakrondes en overleggen met alle hierbij direct en indirect betrokken partijen, na diverse bij nader inzien aanvankelijk kennelijk té ambitieuze bouwkundige exercities onzerzijds,na vele gesprekken tijdens de ontwerp- en voorbereidingsfase van onze bouwcommissie, waarvan ik met name de inbreng wil noemen van onze architect dhr. Gert Jan van den Berge van BURO SALT, en van onze penningmeester dhr. André de Koning, die op ons verzoek zojuist de officiële handeling van de Eerste Steenlegging heeft verricht waardoor zijn naam, nu ook In Steen Gebeiteld , voor de komende ca. dertig jaar aan de V.V. GOES is gelinked.

Na vele gesprekken ook met de door ons beoogde hoofd- en onderaannemers, m.n. in de personen van de heren Henk Lindhout van AANNEMINGSBEDRIJF FRAANJE en Ard Nieuwenhuijsse van de ITN GROEP, waarbij van onze kant bij herhaling de spreekwoordelijke kaasschaaf is gehanteerd, sportverenigingen behoren doorgaans nu eenmaal niet tot de financieel meest draagkrachtige bouwheren, bovendien doen we het in principe immers ook niet louter voor ons zelf alleen, hebben wij uiteindelijk, alle voors- en tegens- tegen elkaar afwegende, gekozen voor BOUWPLAN B waarmee ook onze Algemene Leden Vergadering  unaniem akkoord is gegaan.

Gestart met de feitelijke bouw op 4 september jl. vindt vandaag 15 december 201, vrijwel binnen het bouwschema, de OPLEVERING plaats, waarmee wij als opdrachtgever het werk aanvaarden dat door AAANNEMINGSBEDRIJF FRAANJE en de ITN GROEP, conform onze opdracht en tot onze volle tevredenheid, is uitgevoerd. 

Beste Mensen,

Wees ervan overtuigd dat wij, zowel voor ons eigen gebruik als t.b.v. de serviceverlening aan onze gasten, bijzonder ingenomen zijn met deze uitbreiding en kwaliteitsverbetering van onze accommodatie. Voor dit moment, na inrichting van de diverse ruimten en op het moment dat de buiten-omgeving dit in redelijkheid toelaat volgt er vanzelfsprekend nog een officiële opening, wil ik voor het constructief met ons meedenken en de voor ons positieve besluitvorming tijdens de ontwerp- en voorbereidingsfase, Voor de uitermate plezierige samenwerking tijdens de bouw, en m.n. ook Voor het vakmanschap waarmee deze is uitgevoerdalvast bedanken:

De Gemeente Goes, in het bijzonder wethouder Derk Alssema en mevr. Maaike Ottenhof,

De Stichting Waarborgfonds Sport 

Dhr. Maurits Born van de ABN AMRO Bank,

De heren Martijn van Sabben en Henk Lindhout van Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.,

De heren Ard en Hans Nieuwenhuijsse van de  I.T.N. Groep,   

Mijn medeleden van onze bouwcommissie Architect Gert Jan van den Berge van BURO SALT en onze penningmeester André de Koning,  

En uiteraard alle vrijwilligers van onze vereniging die, ieder op eigen wijze, hun steentje hebben bijgedragen.

In het bijzonder wil ik in dit verband noemen dhr. Hans Wisse in zijn functie tijdens de bouw als portier en zelfbenoemd procesbewaker. 

Ook Hans namens ons allen bedankt. 

Dames en Heren,

“Als Derde Lid van onze Driekoppige Bouwcommissie“ wil ik tot slot een speciaal woord van dank richten aan onze architect Gert Jan van den Berge van BURO SALT, en aan de Heren Henk Lindhout van AANNEMINGSBEDRIJF FRAANJE en Ard Nieuwenhuijsse van de ITN GROEP voor de leerzame momenten tijdens de bouwvergaderingen waardoor mijn archeologische- en bouwkundige kennis aanzienlijk zijn uitgebreid en verrijkt.

Zo kent na lezing van de uitvoerige rapportage van “ARTEFACT“, de archeologische dienstverlener in Zeeland, Sportpark Het Schenge voor mij nauwelijks nog oudheidkundige geheimen.

En door jullie gedegen tekst en uitleg zijn technische begrippen als bijv. dakkappen,  cannelures, ravelingen en waalformaat stenen ook voor mij als leek inmiddels gemeengoed geworden.

En dat, met als doel méér daglicht in een ruimte naar binnen te brengen, Een Solar Tube of Daglichtbuis: “Het Daglicht via een kristalglazen koepel op het dak opvangt en vervolgens de hoog-reflecterende Daglichtbuis binnen leidt , waarna dit door de diffuser optimaal in de te verlichten ruimte wordt verspreid“, is dank zij jullie sindsdien ook voor mij gesneden koek.

En dan te bedenken dat de spelers van de V.V. GOES straks het veld oplopen door een gang die o.m. verlicht wordt d.m.v. een aantal van deze vernuftige apparaten op het dak.

Dames en Heren,

Dank voor de belangstelling bij de oplevering van onze nieuwbouw.

Ik hoop jullie binnenkort opnieuw te mogen begroeten bij de officiële opening.  

Ik dank U wel .

Henk H.M. Zwartelé.

Voorzitter V.V. GOES.

Klik hier voor de foto's

Highlights

Pupil van de week

ING

© Copyright VV GOES 2004 - 2020

Website door: De Punder Media Logo De Punder Media