• Protocol; en trainingstijden jeugd v.v. G.O.E.S. per 29 april 2020.

  28 apr 2020
 • Aan de jeugdspelers en ouders van v.v. GOES

  Betreft: Samen sporten

  Beste jeugdspelers en ouders,
  De overheid heeft op dinsdag 21 april besloten dat er vanaf woensdag 29 april weer samen gesport mag worden onder bepaalde voorwaarden. In dit protocol geven wij als vereniging aan hoe we dat willen organiseren.

  Dit is de informatie van de rijksoverheid:
  Mogen kinderen buiten sporten?
  Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

  Mogen jongeren buiten sporten?
  Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen buiten sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. Steeds geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis.


  Protocol vv GOES:

  Trainingsdagen en tijden tot en met 12 jaar:
  JO12-1
  -maandag van 18.00 -19.15 uur  
  -donderdag van 18.00 – 19.15 uur
  -zaterdag van 10.00 – 11.00 uur

  JO12-2
  -dinsdag van 18.15 - 19.30 uur  
  -donderdag van 18.15 – 19.30 uur

  JO11-1
  -maandag van 18.30 - 19.30 uur  
  -woensdag van 18.30 – 19.30 uur
  -zaterdag van 10.00 – 11.00 uur

  JO11-2
  -maandag van 18.00 - 19.00 uur  
  -woensdag van 18.00 – 19.00 uur

  JO8
  -woensdag van 18.00 – 19.00 uur

  Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
  • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
  • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 
  • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
  • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 
  • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 
  • douche thuis en niet op de sportlocatie; 
  • vermijd het aanraken van je gezicht; 
  • schud geen handen; 
  • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.


  Voor sporters
  • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); 
  • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
  • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom; 
  • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat; 
  • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden; 
  • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 
  • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; 
  • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek; 
  • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden; 
  • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; 
  • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes; 
  • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
  • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

  Voor ouders en verzorgers 
  • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 
  • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 
  • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom; 
  • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat; 
  • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts; 
  • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
  • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
  • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden; 
  • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren); 
  • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie; 
  • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden; 
  • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden; 
  • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.


  Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers 

  We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 
  • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven; 
  • bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling. 
  • zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden; 
  • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan; 
  • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen; 
  • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden; 
  • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden; 
  • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt; 
  • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact); 
  • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden; 
  • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen; 
  • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken; 
  • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan; 
  • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is; 
  • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
  • was of desinfecteer je handen na iedere training; 
  • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
  • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; 
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

  Wij willen als vv GOES gehoor geven aan de oproep van de overheid om ook niet-leden mee te laten trainen. Hierdoor kan het zijn dat de trainingen anders verlopen dan normaal. Wij zullen via diverse kanalen kenbaar maken dat iedereen t/m 12 jaar welkom is. Hiervoor moeten ze zich wel eerst aanmelden via jeugd@vvgoes.nl zodat wij de toestroom kunnen regulieren en bij de juiste leeftijdsgenoten kunnen plaatsen.

  Als je nog vragen hebt kan je contact opnemen met:
  Marco de Vrieze – 0655734644 – jeugd@vvgoes.nl

  Met sportieve groeten,
  Alle jeugdtrainers van vv GOES