ING

Redactie

Stuur uw informatie naar: redactie@vvgoes.nl

De website van v.v. G.O.E.S. en de dienstbaarheid ervan.

Het bestuur heeft gemeend een website in het leven te roepen om alle leden te informeren over de gang van zaken en informatie over de  v.v. G.O.E.S. Velen hebben vragen hierover, omdat sommige informatie te laat of helemaal niet verschijnt op de website.

Hoe is dat nou geregeld?

Een website wordt gevuld door het aanleveren van content (De informatie) via een CMS systeem met een inlogcode. Dit wordt gedaan door de redactie. De redactieleden zijn geen journalisten en vullen slechts de site met content. De informatie, zoals uitslagen, stand, verslagen, activiteiten, enz.. zullen moeten worden aangeleverd door de desbetreffende mensen die deze informatie hebben.Iedereen mag die informatie ook aanleveren en wordt dan met goedkeuren van bestuur geplaatst op de site. 

Belangrijk!
Stuur dan ook alle informatie die u geplaatst wil hebben naar de redactie@vvgoes.nl

De redactie wil dat deze informatie dan ook zo snel mogelijk en “up to date” blijft zoals u dat ook wilt. Wij hopen dat deze informatie u wat inzicht heeft gegeven over de werkwijze van de redactie.

Oproep:

De redactie is nog op zoek naar meer redactieleden. Je moet dan wel over “wat” ervaring beschikken wat betreft het omgaan met een PC, maar dat kan toch tegenwoordig iedereen!U wordt gratis opgeleid om het CMS systeem  te bedienen.Wij horen u graag. 

tot dan: redactie@vvgoes.nl

Highlights

Pupil van de week

ING

© Copyright VV GOES 2004 - 2020

Website door: De Punder Media Logo De Punder Media