• 1. Draag de hele rit een mondkapje
  2. Zorg ervoor dat u een ingevulde en ondertekende verklaring vervoer per touringcar heeft ingeleverd bij de ritorganisator ofwel de vervoerder.
  3. Stap niet in de bus wanneer u koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen heeft.
  4. Houd u aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houd een passagier zich niet aan de richtlijn, dan kan de chauffeur de toegang verbieden.
  5. Volg de onderstaande regels voor het instappen en het en uitstappen
  a) Stap in en stap uit via de middendeur.
  b) Stap één voor één in en stap ook weer één voor één uit
  c) Blijf bij het instappen en uitstappen minstens de door de overheid geadviseerde afstand van elkaar vandaan.
  d) Loop bij het instappen zover mogelijk door en ga dan pas zitten. e) Passagiers gebruiken zo veel mogelijk dezelfde zitplaats.
  f) Laat s.v.p. geen afval achter; en met name geen gebruikte mondkapjes.
  g) Laat bij het uitstappen de passagiers die het dichtst bij de uitgang zitten het eerste uitstappen.
  6. Loop niet in de touringcar, zodat u altijd zo ver mogelijk bij elkaar vandaan blijft.
  7. Betaal contactloos als er betalingen in de bus plaatsvinden.

  Wij verzoeken u bovenvermelde gegevens nauwkeurig te controleren en ons zo spoedig mogelijk te informeren als u onjuistheden aantreft, of er wijzigingen dienen te worden aangebracht. Voor de goede orde wijzen wij erop, dat roken in de touringcar verboden is.