• Het bestuur van de v.v. G.O.E.S. nodigt haar leden uit om de algemene ledenvergadring bij te wonen.

    Deze zal worden gehouden op:
    woensdagavond 8 december 2021, aanvang 19.30 uur 
    in het clubgebouw.