• Het bestuur nodigt haar leden uit om op maandag 27 november 2023 de Algeme ledenvergadering bij te wonen.

    De vergadering wordt gehouden in ons clubgebouw en begint om 20.00 uur.