• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

    12 mei 2022
  • Het bestuur van de VV GOES nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de ALV.
    Deze zal worden gehouden op maandag 20 juni 2022 in het clubgebouw, aanvang 19.30 uur.

    De agenda van deze vergadering volgt.