ING

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de voetbalvereniging G.O.E.S. nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Agenda Algemene Leden Vergadering seizoen 2017-2018 v.v. G.O.E.S. 
Datum: woensdag 26 september 2018 aanvang 19.30 uur

 AGENDA:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2018
 5. Financieel jaarverslag 2017-2018
 6. Verslag Kascommissie
 7. Verkiezing leden Kascommissie
 8. Vaststellen begroting seizoen 2018-2019
 9. Stand van zaken Jeugdopleiding v.v. G.O.E.S.
 10. Stand van zaken Senioren
 11. Derde Divisie Licentie voorwaarden
 12. Stand van zaken gebouwen en velden 
 13. Bestuursverkiezing

Aantredend:
Het bestuur stelt voor Jos Smits te benoemen als lid van het dagelijks bestuur in de functie van voorzitter.

14. W.v.t.k.
15. Rondvraag
16. Sluiting

 

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2018 ligt tijdens de vergadering ter inzage in de kantine
Evenals het financieel verslag en de begroting.

Highlights

Pupil van de week

ING

© Copyright VV GOES 2004 - 2020

Website door: De Punder Media Logo De Punder Media