• Verkeersplan en richtlijnen vuurwerk en alcohol voor-, tijdens- na de wedstrijd vv Goes 1 (zon)-vv Kloetinge 1

    16 mrt 2023
  • Verkeersplan wedstrijd vv Goes 1 (zon) – vv Kloetinge 1 24-03-2023
    Parkeerterrein zuid heeft 110 parkeerplaatsen +/-
    Parkeerterrein noord heeft 165 parkeerplaatsen +/-
    Parkeerterrein tegenover AH heeft 65 parkeerplaatsen +/-
    Uitwijk mogelijkheid parkeerterrein Molenplein: 300 plaatsen.
    Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars op voor een goede doorstroming.

    Bestrijding afsteken vuurwerk
    Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te steken. Onder vuurwerk wordt verstaan: alle producten, bestemd voor vermakelijkheidsdoeleinden, die met een ontstekingsmiddel, tot ontbranding kunnen worden gebracht. Ook fakkels en rookpotten vallen onder de noemer vuurwerk. De vereniging stelt alles in het werk om te voorkomen dat er vuurwerk wordt afgestoken voor, tijdens en na de wedstrijd.

    Verkoop van dranken 
    Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van koffie, thee en overige non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Ook is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes buiten het clubgebouw toegestaan.
    Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.