ING

VRIJWILLIGERS v.v. G.O.E.S.

In de aanhef is het woord vrijwilligers met hoofdletters geschreven. Vrijwilligers zijn zeer belangrijk voor onze vereniging v.v. G.O.E.S. Ze verdienen zeer veel respect en aandacht omdat ze belangeloos vele werkzaamheden in hun vrije tijd verrichten.

“Zonder vrijwilligers geen sport”

Hieronder het begin en de wil om vanuit het bestuur een vrijwilligersbeleid te ontwikkelen, want zij voelt zich in deze verantwoordelijk.

Missie:

Het doel van de vereniging v.v. G.O.E.S. is het bevorderen van de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen, en van de beoefening van de voetbalsport in het bijzonder, en het toegankelijk zijn voor iedereen die de doelstelling van de vereniging onderschrijft. Zij tracht dit doel te bereiken door de voorwaarde te scheppen om zowel prestatiegericht als recreatief te kunnen voetballen. v.v. G.O.E.S. wil een vereniging zijn die het voetbal serieus neemt, een vereniging die er naar streeft om met de standaard elftallen zo hoog mogelijk in competitieverband uit te komen. Daarbij wil v.v. G.O.E.S. een vereniging zijn waar de prestatieve en recreatieve voetballer zich thuis voelt. Het dagelijks over de sportaccommodatie kunnen beschikken draagt er toe bij dat de leden van v.v. G.O.E.S. (met name spelers) voldoende speelruimte hebben. Kern van het beleid is eveneens dat ten behoeve van de teams een op maat gesneden voetbalopleiding (in zowel tactisch als technisch opzicht) beschikbaar moet zijn waarbij de ontwikkeling van het individu bij de jeugd voorop dient te staan en dat de (gediplomeerde) trainersstaf die deze opleiding verzorgt zoveel mogelijk uit eigen leden wordt gerekruteerd zou kunnen worden. Het zo hoog mogelijk voetballen van de standaardteams en de ontwikkeling van de individuele speler lijkt een tegenstrijdigheid. Het uitgangspunt zijn de standaardteams. Als het voor de ontwikkeling van een individu beter is om in een hoger standaardteam te spelen en daardoor ook het hogere standaardteam versterkt wordt, dan zal deze speler hoger ingedeeld worden. Een ander uitgangspunt is dat wij stelselmatig de saamhorigheid binnen de vereniging willen vergroten, teamgeest beperkt zich niet tot de teams, maar is van toepassing op de gehele voetbalorganisatie.


Doelstelligen zijn o.a.:

1. Er zullen handvatten aangereikt moeten worden om de huidige en toekomstige vrijwilligers te koesteren en ze een plaats te geven in de vereniging.
2. Het kan eenvoudiger zijn om huidige vrijwilligers vast te houden dan om nieuwe te vinden.
3. Het aanstellen van een vrijwilligerscommissie in combinatie met het invoeren van vrijwilligersbeleid is een eerste stap.
4. De kwantitatieve inventarisatie leert dat twee of meer functies binnen de vereniging op een aantal punten zeer kwetsbaar is.
5. Het streven is om in de toekomst naar een verhouding te gaan van 1 functie per vrijwilliger en een maximum van 3 functies per vrijwilliger.
6. De inventarisatie moet met name antwoord geven op de grootte van het probleem en zwaarte van de functies en de eventuele functionele samenhang.

Kortom een taak om naar uit te kijken!

Aanmelden om vrijwilliger te worden bij de v.v. G.O.E.S. kan via: info@vvgoes.nl

Highlights

Pupil van de week

ING

© Copyright VV GOES 2004 - 2020

Website door: De Punder Media Logo De Punder Media