• Namens de KNVB overhandigde Willy Spinnewijn, ambassadeur voor Zws-Vlaanderen van de KNVB, zaterdag 29 oktober 2022 voor de wedstrijd VV GOES 1 (zon)-VV Capelle 1 ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van onze vereniging in 2020, een KNVB-jubileumvlag.

    Deze werd in de bestuurskamer in ontvangst genomen door Rien Koster en Jan Tierie.

    Over niet al te lange tijd zal deze vlag ongetwijfeld trots wapperen langs veld 1 op sportpark Het Schenge.

    Op de foto van lnr: Willy Spinnewijn, Rien Koster en Jan Tierie.