ING

Werkzaamheden

De gemeente Goes heeft opdracht gegeven aan aannemingsmaatschappij Van Gelder om de noordelijke inrit van het sportpark aan te passen. Zij zullen woensdag 23 september starten met het verwijderen van asfalt.
Vervolgens worden een voetpad langs AV'56 en een fietsenstalling ter hoogte van de oude berging aangebracht. Het terrein tussen AV'56 en de parking wordt als plantvak ingericht.

Mede op verzoek van de verenigingen worden er weer hekwerken geplaatst.
Zo komt er een hekwerk vanaf de Westhavendijk naar de ingang van SSV en van daar naar AV'56. Nabij de ingang van SSV, ter hoogte van de inritblokken van de parking, komen 2 poorten. Eén poort voor gemotoriseerd verkeer en een kleine poort voor fietsers en voetgangers, deze laatste zal altijd open staan. De werkzaamheden zullen 30 november gereed zijn.

Highlights

Pupil van de week

ING

© Copyright VV GOES 2004 - 2020

Website door: De Punder Media Logo De Punder Media